Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

2022 rok

Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2022 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia w sprawie
1. 1/2022 Wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu            
2. 2/2022 Wprowadzenie znam do Procedury wydawania leków wychowankom DD
3. 3/2022 Wprowadzenie katalogu instrukcji i procedur postępowania w DD
4.

Aneks nr: 1/2022

do zarz. 8/2021

Wprowadzenie nowych wzorów dokumentacji wychowanków DD
5. 4/2022 Wprowadzenie do stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
6. 5/2022 Wprowadzenie instrukcji gospodarki magazynowej
7. 6/2022 Dokonanie oceny przydatności składników majątku ruchomego
8. 7/2022 Wprowadzenia do stosowania systemu HACCP
9. 8/2022 Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych
10. 9/2022 Zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących
11. 10/2022 Przyjęcia Regulaminów Organizacyjnych PCA, DD, POWnr2

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wprowadzonych w 2022 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia w sprawie
1. 1/2022 Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników PCA                                                 
2. 2/2022

Wprowadzenia Katalogu instrukcji i procedur postępowania oraz wzorów dokumentów prowadzonych

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych PCA

3. 3/2022 Wprowadzenia regulaminu Wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PCA
4. 4/2022 Wprowadzenia Regulaminu Pracy
5. 5/2022

Zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży

 i obuwia roboczego oraz środków           czystości 

6. 6/2022 Wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ
7. 7/2022 Wdrożenie Platformy Vulcan