Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r.

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r.

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFistotne-postanowienia-umowy_2022.pdf (136,32KB)
PDFzapytanie-ofertowe-pieczywo_2022.pdf (230,52KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz ofertowy_2022.docx (12,02KB)
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) - ODSZałącznik nr 1_PIECZYWO_2022.ods (17,11KB)

Dyrektor Domu Dziecka informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż na przedmiotowe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

PDFinformacja o wyborze_pieczywo.pdf (319,15KB)