Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sukcesywna dostawa artykułów różnych w tym suchych (sypkich) i olejów na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r.

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa artykułów różnych w tym suchych (sypkich) i olejów na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w  2022 r.

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFistotne-postanowienia-umowy_2022.pdf (137,73KB)
PDFzapytanie-ofertowe-suche-sypkie_2022.pdf (310,18KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz ofertowy_2022.docx (12,15KB)
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) -  ODSZałacznik nr 1_ARTYKUŁY RÓŻNE W TYM SUCHE I OLEJE_2022.ods (19,46KB)

 

Dyrektor Domu Dziecka informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż przekroczona została wartość środków przeznaczonych na realizację zadania:

PDFinformacja o wyborze_suche sypkie.pdf (339,17KB)