Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFzapytanie-ofertowe-mrożonki_2021 II postepowanie.pdf (289,19KB)
PDFistotne-postanowienia-umowy.pdf (175,35KB)
Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  -  DOCXFormularz ofertowy.docx (18,50KB)
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) - ODSZałącznik nr1 - MROŻONKI.ods (8,17KB) 
  3. Wykaz kontrahentów wraz z oświadczeniem potwierdzającym wykonywanie przez Wykonawcę, w latach 2015÷2020, dostawy dla jednostek oświatowych lub dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej bądź jednostek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Domu Dziecka informuje o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinformacja o wyborze_mrożonki.pdf (443,26KB)