Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFzapytanie-ofertowe-mięso-wedliny_2021.pdf (267,91KB)
PDFistotne-postanowienia-umowy.pdf (178,51KB)

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz ofertowy.docx (16,51KB)
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) - ODSZałacznik nr 1_MIESO I WYROBY MIĘSNE.ods (8,36KB)
  3. Wykaz kontrahentów wraz z oświadczeniem potwierdzającym wykonywanie przez Wykonawcę, w latach 2015÷2020, dostawy dla jednostek oświatowych lub dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej bądź jednostek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Dyrektor Domu Dziecka informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż przekroczona została wartość środków przeznaczonych na realizację zadania:

PDFinformacja o wyborze_mięso.pdf (226,53KB)