Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Strona główna BIP

 

Data publikacji strony internetowej: 12.10.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację w sprawie dostępności sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny. Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.domdzieckakedzierzyn-kozle.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

 

Informacje dla użytkowników

1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

2. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.

3. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

4. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.

5. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie (fokus).

6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.

7. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

8. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

9. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

10. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 482 18 45 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłaszania żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego, a po wyczerpaniu tej drogi można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka nie spełnia minimalnych wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejścia do budynku nie posiadają podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wind pomiędzy kondygnacjami – poręcze przy klatce schodowej (pracownicy zobligowani do pomocy osobie niepełnosprawnej).

4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - informacja w sekretariacie,

5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

 

Organ nadzorujący:

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Telefon: 77 4723200.