Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Organizacyjny

1. Uchwała nr XLVII/414/2022 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 września 2022 r.  w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym:

a) Dom Dziecka;

b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2,

          a także jednostce powołanej do wspólnej obsługi:

c) Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.