Przejdź do treści strony WCAG

Postępowania 2020 r.

Katalog Postępowania do 30 tys. euro - postępowania 2020 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2020 roku.

Lp. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
1.
05.05.2020 r. Dokonano wyboru